CÁC ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018  -  2019 

* Hồ sơ

1. Hồ sơ mẫu của nhà trường: Sơ yếu lý lịch + Đơn đăng ký học bán trú

2. Giấy khai sinh bản sao

3. Sổ hộ khẩu photo

* Học sinh

1. Đối với nhà trẻ nhà trường tuyển sinh trẻ từ 18 tháng - 36 tháng tuổi.

1. Đối với các lớp mẫu giáo nhà trường tuyển sinh trẻ từ 3 - 5 tuổi.